คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 25 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 25 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ สำนักสงฆ์โคกสะอาด ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 รวมยอดเงินทั้งสิ้น 159,149.-บาท

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้