คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ENGR TU FORUM เรื่อง “Precise Olefin Polymerization by Molecular Catalysts for Advanced Functional Materials”


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ ENGR TU FORUM เรื่อง “Precise Olefin Polymerization by Molecular Catalysts for Advanced Functional Materials” ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง วศ. 702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี Prof. Kotohiro Nomura, Department of Chemistry, Graduate School of Science and Engineering, Tokyo Metropolitan University, Japan เป็นวิทยากรในการบรรยาย

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้