คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาตร์ ร่วมทำบุญในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 26 ปี


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันตักบาตร พร้อมถวายภัตตาหาร เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 26 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งมีผู้แทนจากคณะ หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี โดยในปีนี้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พร้อมใจกันแต่งชุดผ้าไทยเพื่อมาร่วมงานในครั้งนี้ 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้