คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น


รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมผู้แทนอาจารย์จากภาควิชา ให้การต้อนรับ Mr.Takesawa Tange และ Mr.Miyazaki Yamamoto ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้าน Clinical Engineering เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557  ณ ห้อง วศ.202-2  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้