คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ โถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยการจัดงานได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป จากวันปัญญานันทาราม มาเจริญพระพุทธมนต์และแสดงธรรมเทศนา และมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ และผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา พร้อมทั้งมีพิธีเปิดหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ และหลักสูตรวิศวกรรมซอฟท์แวร์ ที่จะไปเปิดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โดยมี รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา และรองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ เป็นประธานในการตัดริบบิ้น

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้