คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558  ณ  โถงชั้น 1  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  อัศวเทศานุภาพ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในงานเป็นการตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 35 รูป โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 เข้าร่วมงาน ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในทุกๆ ปี

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้