คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558


รองศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์  สกลภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมกับแนะนำผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558  ณ อาคารเรียนรวม บร.4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในงานได้มีการมอบรางวัลเรียนดี และรางวัลนักกิจกรรมดีเด่นให้แก่นักศึกษารุ่นพี่ด้วย

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้