คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการทำบุญตักบาตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557


ชมรมพุทธวิศว์ และคณะกรรรมการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดโครงการทำบุญตักบาตรนักศึกษาใหม่  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ โถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต เป็นการตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน  29 รูป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธาน สำหรับโครงการทำบุญตักบาตรนักศึกษาใหม่ เป็นงานที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้