คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับบัณฑิตศึกษา”


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับบัณฑิตศึกษา” โดยให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกภาควิชาฯ/โครงการ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 100 คน ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน ด้วยการปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกภาควิชาฯ/โครงการ

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้