คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “บำบัดโรค ชะลอวัย ได้สุขภาพดี ด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด”


คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จัดโครงการ “บำบัดโรค ชะลอวัย ได้สุขภาพดี ด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด” ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด เวลเนสแคร์ อ.บางไทรจ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1- 3 พฤษภาคม 2558 ในโครงการประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ เพื่อป้องกันและบำบัดโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการกินอยู่ เช่น โรคความดันโลหิตสูง ไขมัน เบาหวาน นอกจากนี้ยังมีการสอนวิธีการปรุงอาหารสุขภาพ และการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสื่อมที่เกิดจากการทำงานในออฟฟิศ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 22 คน

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้