คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ศูนย์คอมฯ จัดอบรมหลักสูตร “แนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น” รุ่นที่ 2


ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. 

ในหลักสูตร "แนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น" รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ ห้องมัลติมีเดีย วศ. 204-5 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

โดยมีรายละเอียดของหัวข้อฝึกอบรมดังนี้ 

  1. ทำความรู้จักกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบต่างๆ
  2. แนะนำการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
  3. แนะนำวิธีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
  4. แนะนำวิธีการติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์
  5. แนะนำวิธีการป้องกันไวรัส และวิธีการสแกนไวรัส
  6. แนะนำวิธีการใช้งาน ENGR_Staff และการตั้งค่า ENGR_Staff
  7. แนะนำเว็บไซค์สำหรับแจ้งปัญหาด้านไอทีของศูนย์คอมฯ

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้