คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์นำนักศึกษาดูงาน บริษัท Venus Supply


วันที่ 16 มิถุนายน 2557 คณะอาจารย์และนักศึกษาโครงการ TEP-TEPE จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ได้ไปเยี่ยมชม บริษัท Venus Supply ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจ e-commerce โดยทำเว็บไซต์ชื่อ ThaiEasyElec.com และขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีคุณณพงศ์ นิ่มสังข์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้บรรยายแนวทางและประสบการณ์ รวมทั้งพาเยี่ยมชมกิจการส่วน e-commerce ผ่านทางเว็บไซต์ ThaiEasyElec.com และการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวสำหรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วย

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้