คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ศูนย์คอมฯ จัดอบรมหลักสูตร “แนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น” รุ่นที่ 1


ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. 

ในหลักสูตร "แนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น" รุ่นที่ 1 

โดยมี ผศ.ดร. มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรมครั้งนี้ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วศ. 103 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. 

โดยมีรายละเอียดของหัวข้อฝึกอบรมดังนี้ 

  1. ทำความรู้จักกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบต่างๆ
  2. แนะนำการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
  3. แนะนำวิธีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
  4. แนะนำวิธีการติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์
  5. แนะนำวิธีการป้องกันไวรัส และวิธีการสแกนไวรัส
  6. แนะนำวิธีการใช้งาน ENGR_Staff และการตั้งค่า ENGR_Staff
  7. แนะนำเว็บไซค์สำหรับแจ้งปัญหาด้านไอทีของศูนย์คอมฯ

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้