คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ศูนย์คอมฯ จัดอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้ Google Drive สำหรับองค์กร” รุ่นที่ 2


ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ในหลักสูตร "การประยุกต์ใช้ Google Drive สำหรับองค์กร" รุ่นที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วศ. 205 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. โดยมีรายละเอียดของหัวข้อฝึกอบรมดังนี้ 

  • Google Apps คือ อะไร
  • เครื่องมือที่มีอยู่ใน Google Apps
  • Google Drive คือ อะไร     
  • เริ่มต้นการใช้งาน Google Drive       
  • การติดตั้ง Google Drive บนเครื่องคอมพิวเตอร์

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้