คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมรณรงค์แต่งกายแบบไทยทุกวันศุกร์


ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมรณรงค์แต่งกายแบบไทยทุกวันศุกร์ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้ขอความร่วมมือไปยังบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการแต่งชุดไทยในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เริ่มรณรงค์ตั้งแต่หลังเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2558

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้