คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีการเปิดประติมากรรมศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์


เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2557 ผู้บริหารและอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีการเปิดประติมากรรมศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โดยมีแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาร่วมงานมากมาย ได้แก่ ทายาทและครอบครัวท่านผู้ประศาสย์การมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ นายกสภา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อธิการบดี ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาชิกสภาจังหวัดชลบุรี นายอำเภอบางละมุง เป็นต้น ซึ่งในงานได้มีการเชิญพระสงฆ์ 10 รูป เพื่อทำพิธีสงฆ์ อุทิศส่วนกุศลให้ท่านอาจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์และท่านผู้หญิงพูนสุข พนมยงค์ ซึ่งพิธีการในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยาอย่างเป็นทางการอีกด้วย

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้