คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่คว้ารางวัลจาก กรุงเจนีวา


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ เป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับอาจารย์ และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ไปคว้ารางวัลจากงาน “42nd International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ประมวญ เทพชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557  ณ  ห้องลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้นส์

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้