คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม บุคคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เมื่อวันที่ 23-26 เมษายน 2558 บุคคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 23 คน โดยการนำของ รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ ดินแดนอรหันต์ พุทธสถานลานปฏิบัติธรรม บ้านเมตตาธรรม สำนักปฏิบัติธรรมประจำวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง จ.น่าน ใน "โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" โครงการนี้ได้รับความเมตตาจากพระชยานันทมุนี, ดร. เจ้าอาวาส และพระครูฉันทเจติยานุกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส สำหรับพระวิปัสสนาจารย์ ได้แก่ พระสมุห์อุทัย อุทยเมธี  หลวงพ่อบุญจันทร์ เขมกาโม  พระครูกิตติจันทโรภาส เจ้าอาวาสวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม

ในโครงการประกอบด้วยการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน ได้เดินจงกรม นั่งสมาธิ การทำบุญตักบาตร ปล่อยปลา จำนวน 50 ตัว และร่วมปลูกต้นไทรจำนวน 5 ต้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทางคณะผู้ปฏิบัติธรรม โดยรศ.ดร. มณฑลี ศาสนนันทน์ และรศ.ดร.ศุภชัย สุรพันธ์ ได้รับมอบเกียรติบัตร และหนังสือพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในภัททกัป และ ได้ร่วมถวายปัจจัยเพื่อชำระหนี้สงฆ์ และกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแด่เจ้ากรรมนายเวร

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้