คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการศึกษาต่อใน Business School สำหรับนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์”


Dr. Lee Martin อาจารย์ประจำ Business school จาก The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ บรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการศึกษาต่อ ใน Business School สำหรับนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์" เมื่อที่ 23 เมษายน 2558  ณ ห้องประชุม 418 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้