คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP&TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานฉลองครบรอบ 20 ปี


โครงการ TEP&TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานฉลองครบรอบ 20 ปี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นเกมชิงรางวัล ถ่ายรูปร่วมกัน แชร์ประสบการณ์การทำงาน และพี่ๆ ให้คำแนะนำน้องๆ ศิษย์ปัจจุบันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และมีพิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาดีเด่นและศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นประธานเปิดงาน

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้