คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนาม MOU ร่วมกับ TechSource Systems Pte Ltd. ในการทำ MATLAB การศึกษา


ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์  วิศเวศวร  รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ TechSource Systems Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์ ในการทำ Memorandum of Understanding between Tech Source Systems and Thammasat University on MATLAB Educational Collaboration เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557  ณ  ห้องประชุมศูนย์เอเปค ชั้น 1  อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้