คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางเยือน Yunnan University สาธารณรัฐประชาชนจีน


เมื่อวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ รศ. ดร. ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เดินทางไปที่นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพบปะผู้แทนจากสถานกงสุลไทย ณ นครคุนหมิง และตัวแทนจาก Yunnan University ในการหารือถึงความเป็นไปได้ในการประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชาวจีน เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชาวจีนที่จะเข้ามาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อไปในอนาคต รวมทั้งสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างสองมหาวิทยาลัย

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้