คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดโครงการ Study Tour (ครั้งที่ 1)


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ Study Tour (ครั้งที่ 1) โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท Triumph Motorcycles จ.ชลบุรี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา งานนี้มีคณะอาจารย์แนะแนวและนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนชลราษฎรอำรุงและโรงเรียนระยองวิทยาคม เข้าร่วมโครงการ จำนวน 33 คน โดยกิจกรรมแรกนำน้องๆ ไปเยี่ยมชมโรงงาน ณ บริษัท Triumph Motorcycles ชมกระบวนการผลิตเครื่องยนต์ ขั้นตอนการประกอบรถและการทดลองเครื่องยนต์ หลังจากนั้นนำคณะอาจารย์และนักเรียนเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยาชมอาคารเรียน หอพัก ห้องสัมมนาต่างๆ และฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ อาจารย์ชัยพงศ์ ลิมปานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องกล จากโครงการ Automotive Engineering ได้บรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ภาคภาษาอังกฤษ รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร การเรียนการสอน ให้แก่คณะอาจารย์และนักเรียนด้วย กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก บริษัท Triumph Motorcycles และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา สร้างความประทับใจแก่คณะอาจารย์และนักเรียนเป็นอย่างมาก

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้