คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557  ณ โถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในช่วงเช้ามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และผู้ข้อมือพร้อมทั้งถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบริเวณป้ายหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในช่วงบ่ายคณะฯ ได้มีการจัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษาได้รับฟังในหัวข้อเรื่อง “วิศวกร..กับการเปิดประชาคมอาเซียน”  โดยมี ดร.ธีรธร  ธาราไชย กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรในการบรรยาย

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้