คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายวิศวะเหลาดินสอ ครั้งที่ 10


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายวิศวะเหลาดินสอ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2557  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการ และมีนักศึกษารุ่นพี่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและคอยแนะนำให้คำปรึกษา พร้อมทั้งทำกิจกรรมสันทนาการ จำนวนกว่า 250 คน 

การจัดโครงการค่ายวิศวะเหลาดินสอ ได้มีการจัดกันอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะอาชีพของวิศวกร และลักษณะการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้จัดโครงการและผู้มาเข้าร่วมโครงการ

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้