คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมพิธีรับมอบ Software License “BRICSCAD และ SPACECLAIM


รองศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์  สกลภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนในการรับมอบลิขสิทธิ์การใช้ Software License “BRICSCAD และ SPACECLAIM จาก บริษัท แคด อินโนเวทีฟ จำกัด ในภาคการศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย โดยมีคุณพิศาล จอโภชาอุดม ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบ

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้