คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Daelim University College ประเทศเกาหลีใต้


ผู้แทนจาก Daelim University College ประเทศเกาหลีใต้ นำโดย Prof.Dr. Cheol Hwan Kim และ Prof. Dr. Dong Woo Kim  พร้อมกับนักศึกษา จำนวน 30 คน ได้มาเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 โดยได้เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ และนั่งรถ NGV เยี่ยมชมรอบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก คุณธนณัฎฐ์  รูปสม สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา  ในการจัดหาล่ามภาษาเกาหลีมาร่วมต้อนรับ และมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมพูดคุย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้