คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะอาจารย์จาก University of Muhammadiyah Malang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย


รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้บริหารโครงการ TEP-TEPE  คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์จาก University of Muhammadiyah Malang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558  ณ  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้