คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP-TEPE จัดบรรยายพิเศษ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 อาจารย์ ดร.กริซ เจียมจิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารโครงการฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Royal Melbourne Institute of Technology ประเทศออสเตรเลีย ที่เดินทางมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของ Automative Engineering” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ ณ ห้อง วศ.418 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้