คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หารือความร่วมมือหลักสูตร Double Doctor Degree Program กับ Nagaoka University of Technology


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ Prof. Dr. Yoshiharu Mutoh จาก Nagaoka University of Technology ที่เดินทางมาเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตร Double Doctor Degree Program  และการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน งาน 3rd International Symposium on Engineering, Energy and Environment (3rd ISEEE) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 ณ ห้อง วศ.202-2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้