คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP&TEPE หารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ ณ Cantho University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


เมื่อวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เจียศิริพงษ์กุล ผู้อำนวยการโครงการ TEP&TEPE พร้อมคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง โครงการ TEP&TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Cantho University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาคปกติ และโครงการ TEP&TEPE ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนชั้นนำ ได้แก่ Chu Van An High School, Vietnam National University, Le Quy Don School, Saigon University High School, Nguyen Cong Tru High School ทั้งนี้ยังได้พบตัวแทนจากสถาบันต่างๆ ได้แก่ British Council, Department of Education and Training, Global Education (OEC), Center For Foreign Languages โดยได้มีการหารือถึงความเป็นไปได้ในการวางแผนและการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่นักเรียนชาวเวียดนามในลำดับต่อไป
 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้