คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการยอดนักคิดกับมิชลิน ปีที่ 10


นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศจากโครงการยอดนักคิดกับมิชลิน ปีที่ 10 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรม PULL MAN กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน 12,000 บาท จากบริษัท สยามมิชลิน จำกัด

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด  ได้รับนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฝึกงาน ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2556 โดยจะส่งนักศึกษาไปฝึกงานในโรงงานต่างๆ ของมิชลินและให้นักศึกษาคิดโครงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนางานในโรงงานนั้นๆ โดยนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้คิดโครงงานในเรื่องของการพัฒนาด้าน Engineering และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้สำเร็จ คือ นายพงศ์ชนิศ อัครวงศ์ชัย จากโครงการ TEPE นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาคณะวิศว   กรรมศาสตร์ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่

1. นายนันทวุฒิ ตันติโกวิทย์   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2. นายพชร ใสฉิม    ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3. นางสาวเขียนฝัน กังวานเจริญกุล  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
4. นายเนติ ตั้งสุทธิพงศ์   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้