คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ครบรอบ 24 ปี สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานครบรอบ 24 ปี สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556  โดยในช่วงเช้า ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรอาหารแห้งกับพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมีการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในช่วงเที่ยง 

ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณ แขกผู้มีเกียรติจากคณะ และหน่วยงานต่างๆ ที่ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีกับการครบรอบ 24 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ในครั้งนี้ด้วย

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้