คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ผู้ประสานงานจาก The University of Nottingham เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโครงการ TEP-TEPE


เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 Dr. Glyn Lawson ผู้ประสานงานจาก The University of Nottingham และ Dr. Rose Lawson ศิษย์เก่าจาก The University of Nottingham ได้มาเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโครงการ TEP-TEPE
ที่จะไปศึกษาต่อที่ The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ เดือนกันยายนนี้ 
 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้