คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการแรลลี่จักรยาน ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ชมรมวิศวกรรมติดดิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมกับวิชา TU 143 มนุษย์กับสภาพแวดล้อม  จัดโครงการแรลลี่จักรยาน ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556  เพื่อสร้างจิตสำนึก และรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรธรรมศาสตร์หันมาใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น ตลอดจนเพื่อลดมลพิษในศูนย์รังสิต และเป็นการตอบสนองต่อนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้