คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบปูนทีพีไอแดง จำนวน 4 ตัน จากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ศตสุข รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงประมาณ และ รองศาสตราจารย์ ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ รับมอบปูนทีพีไอแดง จำนวน 4 ตัน จากคุณจารุชา  ศรีฟ้า Assistant Supervisor บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556  ณ  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้