คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ร่วมกับ EBARA จัดอบรมหลักสูตร “APPLICATIONS OF PUMPING EQUIPMENT – FOCUSED ON PLANNIN


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ EBARA Hatakeyama Memorial Fund (EHMF) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตปั๊มน้ำที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่น จัดการอบรมหลักสูตร “APPLICATIONS OF PUMPING EQUIPMENT – FOCUSED ON PLANNING, DESIGN & APPLICATIONS” และ “APPLICATIONS OF REFRIGERATION EQUIPMENT – FOCUSED ON PLANNING, DESIGN & APPLICATIONS” เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรม Miracle Grand หลักสี่ กรุงเทพฯ วิทยากร คือ Takao Oka (EBARA Bangkok Office), Kazuo Yamagishi (Secretary General of EBARA Hatakeyama Memorial Fund), Takashi Aoyama (EBARA Refrigeration Equipment & Systems Co., Ltd.), Masahiko Fujita (EBARA Thermal Systems (Thailand) Co., Ltd.)  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้