คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP และ TEPE จัดงาน Pre Departure Orientation ประจำปีการศึกษา 2556


โครงการ TEP และ TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน Pre Departure Orientation ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556  ณ  Impact Forum เมืองทองธานี เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะไปศึกษาต่ออีก 2 ปีสุดท้ายที่มหาวิทยาลัย Nottingham ประเทศอังกฤษ และ มหาวิทยาลัย New South Wales ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งในงานนี้มีตัวแทนจากทั้งสองมหาวิทยาลัย ตัวแทนจาก British Council ตัวแทนจาก UNSW Thailand Office และ รุ่นพี่ศิษย์เก่ามาให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเพื่อที่จะไปศึกษาต่อยังสองประเทศนี้

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้