คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมวางพานพุ่มในงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2556


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพานพุ่ม ในงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556  ณ  บริเวณอนุสาวรีย์ ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้