คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก Nagaoka University of Technology


รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  อัศวเทศานุภาพ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับ Prof.Masato  AKETAGAWA  และคณะอาจารย์จาก Nagaoka University of Technology ที่เดินทางเข้ามาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต เรื่อง  Double Degree Program เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ ห้องรับรอง วศ.202-2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้