คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2555  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยในช่วงเช้าได้นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 9 รูป พร้อมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ ให้โอวาทและอวยพรศิษย์ และผูกข้อมือ จากนั้นเป็นการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน บริเวณ หน้ามุขชั้น 2 อาคารอำนวยการคณะฯ โดยแบ่งตามภาควิชา และโครงการต่างๆ

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้