คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก Triumph Motorcycle เข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอทุนการศึกษา และการรับ


เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก Triumph Motorcycle ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเพื่อขอทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการ TEP-NU และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครงานแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้