คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก Toyohashi University


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์   วังศกาญจน์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Toyohashi University  ที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทางด้าน Materials, Traffic System, Information Techniques, Simulation และหาแนวทางทำวิจัยร่วมกันในอนาคต เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ณ ห้อง 202-2 อาคารอำนวยการคณะวิศวรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้