คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP&TEPE จัดบรรยายจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท


เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศอังกฤษและเนเธอร์แลนด์ ได้มาบรรยายเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาโทแก่นักศึกษา ณ ห้อง 710 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีมหาวิทยาลัยที่มาร่วมบรรยายงานในครั้งนี้ได้แก่
1. Imperial college London
2. King’s college London
3. SOAS, The University of London (The School of Oriental and African studies)
4. University College London (UCL)
5. Nuffic Neso, Netherlands education support office

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้