คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงาน 78 ปี ธรรมศาสตร์บูชาบูรพคณาจารย์


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร และนักศึกษา เข้าร่วมงาน 78 ปี ธรรมศาสตร์บูชาบูรพคณาจารย์ ไหว้ครู เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ ยิมเนเซียม 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

งานไหว้ครูปีนี้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับมอบโลห์เกียรติคุณสำหรับนักศึกษาเรียนดี จำนวน 5 คน และประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี จำนวน 1 คน โดยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัล และในปีนี้พานไหว้ครูของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ อีกด้วย

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้