คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์


คณะผู้บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จากนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นำโดย ดร.ชนม์ชนก วีรวรรณ ผู้จัดการโครงการเมืองวิทยาศาสตร์อมตะ และ คุณวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ กรรมการ และกรรมการบริหาร เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหารือและเจรจาความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหารระดับคณะ และภาควิชา ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง วศ.202-2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้