คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานครบรอบ 78 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานครอบรอบ 78 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กิจกรรมในช่วงเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา 06.45 ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 79 รูป โดยมีศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณด้านข้างหอประชุมใหญ่ด้านสนามฟุตบอล และในเวลา 08.30 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา ได้เข้าร่วมพิธีมอบเหรียญจักรพรรดิมาลา เข็มเกียรติยศ โล่เกียรติยศ โล่เกียรติคุณ และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2554

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้