คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

กิจกรรม “จิตอาสา ทาสี วิศวะยูงทอง”


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ในกิจกรรม “จิตอาสา ทาสี วิศวะยูงทอง” เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2555 โดยในช่วงเช้าวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ได้มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 23 รูป โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้ง

หลังจากเสร็จพิธีในช่วงเช้าแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ขึ้นรับมอบผลิตภัณฑ์สีทาผนังจาก คุณนรรัตน์ สุคนธะสังข์ (Canvassing manager and product development) บริษัท ทีโอเอซูโกกุ เพ้นท์ จำกัด และร่วมกันเปิดงานทาสีผนัง บริเวณ ชั้น 1 ของอาคารอำนวยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สำหรับการจัดกิจกรรมทาสีผนังในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการเกิดวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ เมื่อปลายปี 2554 ที่ก่อให้เกิดความเสียหายครั้งใหญ่ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูคณะวิศวกรรมศาสตร์ และก่อให้เกิดจิตอาสาสำหรับวิศวกรในการช่วยเหลือสังคมต่อไปในอนาคต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้