คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

Agreements (Faculty level)

Order Name Country
1 Royal Melbourne Institute of Technology Australia
2 Waterford Institute of Technology Ireland
3 College of Engineering Tunghai University Taiwan
4 Thomas More Kempten, Geel Belgium
5 Robert Bosch Limited Thailand
6 University of New South Wales Australia
7 University of Limerick Ireland
8 University of Applied Sciences at Kempten Germany
9 GROUP T – LEUVEN University College Belgium
10 Cambodia Professional Organization Cambodia
11 University West Sweden
12 TAYLOR’UNIVERSITY MALAYSIA
13 University of Stavanger Norway
14 SOGANG UNIVERSITY Korea
15 University of Nottingham England
16 NGUYEN TAT THANH UNIVERSITY Vietnam
17 Nagaoka University of Technology Japan
18 Iwate University Japan
19 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER Indonesia
20 Chonbuk National University Korea
21 Changwon National University Korea
22 BK Birla Institute of Engineering & Technology India
23 BINUS UNIVERSITY Indonesia
24 ACRO NAINEN Corporation, LTD Singapore

 

Agreements (University level) - see the full list at : http://inter.tu.ac.th/...

Order Name Country
1 Hitotsubashi University Japan
2 Hiroshima University Japan
3 Hosei University Japan
4 Hokkaido University Japan
5 GRIPS (The National Graduate Institute for Policy Studies) Japan
6 Fukuoka Women’s University Japan
7 Doshisha University Japan
8 Chuo University Japan
9 Aoyama Gakuin University Japan
10 Agon Shu Foundation Japan
11 University of Torino Italy
12 University of Limerick Ireland
13 University of Merdeka Malang Indonesia
14 Universitas Gadjah Mada Indonesia
15 Ciputra University Indonesia
16 University of Surabaya Indonesia
17 Trisakti University Indonesia
18 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia
19 Maranatha Christian University Indonesia
20 Ahmad Dahlan University Indonesia
21 Chandigarh University India
22 Aligarh Muslim University India
23 University of Pune India
24 Dr. Ambedkar Research & Training Institute India
25 Delhi University India
26 Banaras Hindu University India
27 Budapest University of Economic Sciences Hungary
28 TU Dortmund University Germany
29 Technische Universität München Germany
30 Wissenschaftliche Hochschule Für Unternehmensführung (WHU) Germany
31 Karlsruhe Institute of Technology Germany
32 University of Hamburg Germany
33 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany
34 Kempten University of Applied Sciences Germany
35 Freie Universität Berlin Germany
36 European Business School Germany
37 ESSCA School of Management France
38 Université Montpellier 2 Sciences et Techniques France
39 Jean Moulin - Lyon 3 University France
40 Université de Caen Basse-Normandie France
41 Université Paris Ouest Nanterre La Défense France
42 Aix-Marseille University France
43 Sciences Po. (The Institut d’Etudes Politiques de Paris) France
44 HEC School of Management France
45 EDHEC Graduate School of Management France
46 Lappeenranta University of Technology Finland
47 Swedish School of Business Administration Finland
48 Copenhagen Business School Denmark
49 Aarhus School of Business Denmark
50 The University of Economics, Prague Czech Republic
51 Xi’an Jiaotong University China
52 Shandong University China
53 Tsinghua University China
54 Xiamen University China
55 Yunnan University China
56 The University of Hong Kong China
57 Southwest University of Political Science and Law China
58 Shanghai International Studies University China
59 Guangxi University for Nationalities China
60 Guangxi University China
61 Fudan University China
62 Confucius Institute Headquarters (Hanban) China
63 Beijing Language and Culture University China
64 York University Canada
65 University of Victoria Canada
66 University of Calgary Canada
67 The University of British Columbia Canada
68 Royal University of Phnom Penh Cambodia
69 Universiti Brunei Darussalam Brunei Darussalam
70 University of Sao Paulo Brazil
71 University of Brasilia Brazil
72 Group T - University of Leuven Belgium
73 University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU) Austria
74 Vienna University of Economics and Business (WU) Austria
75 Johannes Kepler University Austria
76 Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) Australia
77 University of Sydney Australia
78 University of South Australia Australia
79 University of Canberra Australia
80 The University of Wollongong Australia
81 The University of Tasmania Australia
82 The University of Queensland Australia
83 The Flinders University Australia
84 Australian National University (ANU) Australia
85 Queensland University of Technology (QUT) Australia
86 La Trobe University Australia
87 Griffith University Australia